- Termeni si conditii -

Perioada minima de inchiriere este de 24 ore.

Obligatiile beneficiarului

Sa completeze corect si complet toate datele clientului, sa realizeze livrarea si receptia masinii in baza fisei de Predare-Primire, sa ii puna la dispozitie clientului cheile si actele masinii. (talon, polita de asigurare RCA, constatul amiabil si rovinieta)

Sa ii asigure clientului asistenta rutiera pe teritoriul Romaniei 24h/24h, 7z/7z in caz de accident sau pe parte mecanica.

Sa inlocuiasca autoturismul (in limita disponibilitatii), in cazul in care avaria nu poate fi remediate pe loc sau intr-un interval de 24 ore, daca nu este din vina clientului.

In cazul imposibilitatii inlocuirii autoturismului, clientului i se vor deconta cheltuielile cu reparatia aprobata de Proprietar.

Beneficiarul nu este responsabil de pierderile suportate de catre client pe perioada contractuala, daca nu asigura autoturismul.(ex: in cazul unei pene de cauciuc, daca nu incuie masina si isi lasa lucrurile in ea).

Obligatiile clientului

Pentru închirierea unui autovehicul este obligatoriu ca şoferul să aibă vârsta minimă de 21 de ani şi să aibă permis de conducere categoria B, de minimum un an. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul către client fără nici o explicaţie suplimentară.

În țările care nu sunt acoperite de RCA, clientul se obligă să întocmească actele necesare pentru a proteja interesele proprietarului ( carte verde, tot ceea ce presupune legislatia țării)

Clientul suportă contravaloarea împuternicirilor notariale pentru a putea circula în afara spațiului UE, cât și a taxelor de drum, rovinietelor etc.

Clientul suporta contravaloarea taxelor de închiriere şi a garanţiei pentru autovehicul

Toate amenzile ca urmare a nerespectării prevederilor legale de circulaţie pe drumurile publice cu autovehiculul închiriat vor fi suportate de căre client;

In cazul în care, în perioada închirierii se întâmplă ca autovehiculul să suporte pagube produse anvelopelor, jantelor ori camerelor prin tăiere, înţepare, explozie, deformare reparația cade în sarcina clientului și va suporta pe cheltuială proprie, înlocuirea imediată cu o anvelopă de aceeași mărime, tip, marcă și uzură, în caz contrar va suporta contravaloarea acesteia.

Orice diferenţă a indicatorului de combustibil la bord va fi achitată la contravaloarea acesteia în condiţiile în care autovehiculul se livrează cu combustibil;

In cazul în care autovehicolul prezintă orice fel de defecțiuni pe perioada închirierii, clientul se obligă să repare și să înapoieze autoturismul în stare funcțională conform contractului la sediul societății;

Pagubele produse autovehiculului cauzate de neîntreţinerea corespunzătoare, precum şi cele produse motorului, cutie de viteze sau diferenţialului ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungeri ori a supraîncălzirii vor fi suportate de către client;

Livrarea, inocuirea si restituirea autovehicolului.

Autovehiculul este livrat clientului, în baza prezentului contract, în stare generală bună şi funcţională, fără vicii ascunse de natură a împiedica deplasarea acestuia. La livrare, proprietarul este dator de a înştiinţa pe client asupra eventualelor defecţiuni minore, iar acesta îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu închirierea. Livrarea autoturismului se face în urma semnării de către părţile contractante a prezentului contract şi a plăţii garanţiei şi a taxelor de către client. Odată cu livrarea autovehiculului, clientului îi sunt încredinţate documentele de identificare ale acestuia. Clientul răspunde material faţă de proprietar pentru orice pagubă sau daună pricinuită prin accident cauzat de încredinţarea spre conducere a autovehiculului către un şofer neautorizat de către proprietar, proprietarul având posibilitatea de urmărire a oricăruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor.

În cazul unei întârzieri mai mari de o oră, în situaţia în care clientul nu anunţă proprietarul acesta își rezervă dreptul de a anunţa Poliţia pentru furtul autovehiculului închiriat. Clientul se obligă să returneze autovehiculul şi actele acestuia în starea în care i-au fost livrate.

Autoturismul trebuie predat inapoi in locul de unde a fost ridicat ( sediul firmei); in caz contrar se percepe o taxa pentru aducerea acestuia inapoi la sediul firmei.(0,3 €/ km- calculate dus-intors + soferul-30€).

Condiţii de utilizare:

Clientul se obligă să respecte următoarele condiţii cu privire la autoturismul închiriat:

 • să nu fie folosit sau condus în contradicţie cu orice reglementări legale de vamă, trafic sau altele;

 • să nu permită supraîncărcarea maşinii (nr. de locuri sau greutate) peste limitele maxime admise în talonul autovehiculului;

 • să nu împingă sau să tracteze orice vehicul sau alte obiecte; tractarea unei remorci ușoare este posibilă, atâta timp cât remorca nu depășește 800 kg.

 • să nu conducă sub influenţa alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricărei substanţe care să-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de conducere;

 • să nu participe cu autovehiculul la întreceri, competiţii şi alte teste;

 • reparaţia autovehiculului, în cazul unor defecţiuni trebuie făcută de un service agreat de proprietar;

 • să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact sau cu uşile/ geamurile/ portbagajul deschis;

 • să nu folosească autovehiculul altfel decât în concordanţă cu instrucţiunile şi recomandările proprietarului autoturismului;

 • să nu conducă autovehiculul decât pe drumurile publice (naţionale şi judeţene) fiindu-i interzisă cu desăvârşire deplasarea pe drumuri forestiere;

 • în cazul nerespectării condiţiilor mai sus menţionate se va opri garanţia.

Rezervare si rezilierea contractului

Rezervarea

 • Rezervarea autoturismului se va face cu cel puțin 20 de zile , iar avansul este reprezentat de 20% din valoarea contractului.

 • Plata integrală a contractului se va realiza cu 10 zile înainte de a începe contractul.

 • Avansurile primite de proprietar pentru rezervare sunt reţinute în cazul în care clientul nu se prezintă la data convenită.

Rezilierea contractului

 • Renunțarea cu 10 zile înainte de începerea contractului reprezintă pierderea avansului;

 • Renunțarea cu 5 zile înainte de începerea contractului, reprezintă pierderea a 50% din valoarea contractului.

 • Renunțare cu mai puțin de 5 zile înaintea începerii contractului, reprezintă pierderea în totalitate a banilor;

Proprietarul are dreptul de a rezilia contractul în oricare din următoarele situații:

 • după ce sunt verificate documentele prezentate de client și se constată anumite nereguli;

 • dacă documentele prezentate sunt false;

 • dacă clientul nu anunță întârzierea;

 • dacă clientul nu conduce corespunzător autoturismul;

 • dacă documentele prezentate nu sunt valabile;

 • dacă clientul cară marfă de orice natură sau scule, mobilier etc;

 • dacă clientul nu declară în momentul închirierii că dorește să iasă din țară cu autoturismul.

Garantia

GARANȚIA SE VA ACHITA ÎN MOMENTUL RIDICĂRII AUTOTURISMULUI ȘI SE VA FACE CASH, ÎN FUNCȚIE DE TIPUL MAȘINII ÎNCHIRIATE. GARANȚIA SE RESTITUIE LA PREDAREA MAȘINII ÎN ACEEAȘI MONEDĂ ÎN CARE A FOST DEPUSĂ, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE MAȘINA SE AFLĂ ÎN ACEEAȘI STARE TEHNICĂ ȘI ESTETICĂ ÎN CARE A FOST PRELUATĂ

 • Garantia difera in functie de autoturism si teritorialitate astfel:

 • pentru circulatia in teritoriul Romaniei garantia poate fi de 200-300 EURO

 • pentru circulatie in afara teritotiului Romaniei (Europa) garantia este de 500 EURO

 • În cazul în care autovehiculul este returnat cu zgârieturi superficiale, lovituri, înfundături etc se va reţine suma de 200 €/ EVENIMENT pentru repararea acestuia;( din garantie)

 • perioada minimă de închiriere este de 24 de ore

 • în cazul pierderii sau distrugerii documentelor sau cheilor autovehiculului, clientului i se va retine 100 € din garantie

 • în cazul distrugerii radio-casetofonului se va reține 150 € din garantie

 • În cazul utilizării de bandă scotch sau alte adezive pentru lipirea de flori, ornamente, anunțuri etc. pe caroserie, se va achita cv taxei de 50 € reprezentând cheltuieli de curățare și servicii de tratare cu polish.

 • În cazul pierderii unei placuțe de înmatriculare se va reține din garanție suma de 50 €.

 • În cazul deteriorării jantelor (zgâriere, îndoire, spargere) se va reține din garanție 150€/ bucată jantă aliaj aluminiu, respectiv 100€/bucată alte tipuri de jenți.

 • În cazul zgârieturilor superficial aduse mașinii pe perioada închiriată, se va reține 50 €/ element zgâriat.

 • Orice autoturism închiriat este destinat strict transportului de persoane, în caz contrar se va pierde garanția

 • Pe perioada închirierii nu este permis fumatul în mașină, mâncatul și jucatul, în cazul în care se fumează în mașină se va reține din garanție 50 €, iar in cazul distrugerea tapiteriei, inlocuirea acesteia va fi suportata de catre client

 • Abandonarea autoturismului închiriat atrage după sine pierderea garanției

 • orice prejudiciu adus banchetelor, elementelor de plastic, material etc. din interiorul autoturismului atrage după sine pierderea garanției;

 • pentru orice intervenție asupra mașinii fără știrea proprietarului clientul suportă din garanția depusă, reparația acesteia pentru aducerea autoturismului în starea inițială contractului.

 • în cazul în care autovehiculul prezintă zgârieturi, vopsea sărită, huse rupte, arse sau orice alte deteriorări provenite din posesia cu rea credinţă a autovehiculului de către client, se va opri contravaloarea acestor pagube.

In caz de furt total, dauna totala sau incendiu se retine toata garantia

Conditii de asigurare

IN CAZUL IN CARE MASINA INCHIRIATA NU ARE ACOPERIRE CASCO SI ESTE IMPLICATA INTR-UN ACCIDENT, REPARATIA VA FI SUPORTATA DE CATRE CLIENT.

Autovehiculul închiriat este asigurat de către proprietar. În cazul în care are loc un accident sau furt al autovehiculului, şi în urma proceselor verbale de constatare ale Poliţiei şi societăţii de asigurare, se stabileşte că accidentul a fost cauzat din vina clientului, acesta se obligă să despăgubească proprietarul autovehiculului cu diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea efectivă a despăgubirii, respectiv, prin reţinerea garanţiei depuse si achitarea diferentelor, daca acestea depasesc valoarea garantei.

Accident, pagube,furt

Clientul este de acord să protejeze interesele proprietarului şi ale companiei sale de asigurări în caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului prin:

 • obţinerea numelor şi adreselor părţilor implicate şi a martorilor;

 • neabandonarea autovehiculului fără luarea măsurilor necesare pentru paza sa;

 • anunţarea proprietarului prin telefon, în maxim 2 ore de la producerea oricărui incident
 • completarea actelor pentru asigurare si prezentarea acestuia la compania de asigurari.

Documentele ce trebuie obţinute în caz de accident, pagube sau furt:

 • Raportul Poliţiei cu semnătura ofiţerului ce a redactat raportul şi ştampila secţiei de poliţie (obligatoriu, specificarea conducerii sau nu sub influenţa alcoolului, în caz de accident) sau cea de-a doua anexă pentru compania de asigurări cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ştampila secţiei de poliţie

 • Autorizaţia de Reparaţie cu semnătura ofiţerului ce a redactat documentul şi ştampila secţiei de poliţie

 • Fără prezentarea documentelor de mai sus, sau în cazul în care clientul / şoferul a încălcat legile sau codul rutier sau vreunul dintre punctele acordului de închiriere, clientul rămâne responsabil pentru toate pagubele, costurile, costurile şi / sau pierderile cauzate proprietarului.

Taxe suplimentare (Ron)

Autoturism

Spălat interior

Spălat exterior

Curățat huse

Troter

5 locuri

20

15

50

200

9 locuri

35

20

100

450

Livrarea autoturismelor în alte localități se face contra cost, tariful este de 0,3 €/km.

Închirierea autoturismului cu șofer: 30 €/ zi pentru șofer, i se va asigura șoferului 2 mese pe zi si cazarea daca este cazul.

Plata serviciilor

Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea masinii si a garantiei in cash.

Facturarea in RON se face la cursul de vanzare al Raiffeisen Bank din ziua semnarii Contractului.

Tarifele nu include TVA , costurile carburantilor si taxele de drum (alte taxe in afara rovinietei, care este inclusa in pret)

Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului.

Litigii

Toate disputele privind acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar vor fi judecate de Judecătoria Braşov România

0743 166 176